Huisregels

Binnen onze praktijk hanteren wij enkele huisregels om de kwaliteit van de zorg en het welzijn van onze patiënten te waarborgen. Deze huisregels zijn opgesteld om een veilige en respectvolle omgeving te creëren voor zowel onze patiënten als ons team. We vragen vriendelijk om u medewerking en begrip voor deze regels:

Afspraak en tijdigheid: We verzoeken u vriendelijk om op tijd te komen voor de afspraak. Dit stelt ons in staat om de benodigde tijd voor de behandeling in te plannen en wachttijden te minimaliseren. LET OP: Indien je verhinderd bent, vragen we u om ons minimaal 24 uur van te voren op de hoogte te stellen, zodat we de afspraak kunnen verzetten. Afspraken die op maandag ingepland staan, dienen uiterlijk de donderdag ervoor voor 17:00 uur afgezegd te worden. Voor het niet nakomen van deze afspraken zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd. Deze kosten worden niet door de verzekeraar vergoed.

Afspraak herinnering service: De patiënt dient zelf zorg te dragen voor het noteren van de gemaakte afspraak. Wij bieden als extra service een herinneringsmail om te helpen herinneren aan de geplande afspraak. Het versturen van deze mail is een stukje service van onze kant, maar we kunnen niet garanderen dat de patiënt deze ontvangt. Daarom kunt u aan het ontvangen van de herinneringsmail geen rechten ontlenen. Het maken en noteren van afspraken is volledig uw eigen verantwoordelijkheid. We raden aan om de afspraak direct na het maken ervan in uw eigen agenda te noteren, zodat u zeker bent van de juiste datum en tijd. Mocht u de herinneringsmail niet ontvangen, dan bent u nog steeds verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak.

Pijnklacht: Wanneer u ’s ochtends gelijk om 8.15 uur belt met een pijnklacht, kunnen wij u over het algemeen dezelfde dag nog helpen. Belt u later op de dag dan kunnen wij dit niet garanderen.

Hygiëne: Hygiëne is van groot belang in onze praktijk. We vragen u om voorafgaand aan de afspraak uw tanden goed te poetsen. Daarnaast is het belangrijk om een goede mondhygiëne te onderhouden om de gezondheid van je gebit te bevorderen.

(Half) jaarlijkse controle: Patiënten komen bij ons in de praktijk minimaal één keer per jaar voor controle. Tijdens de controle wordt er in principe alleen gekeken naar wat er moet gebeuren. Voor een vervolgbehandeling moet een nieuwe afspraak worden gepland. Het is bij ons niet mogelijk om patiënt te blijven als u alleen voor spoedgevallen komt, dan sluit onze visie niet op elkaar aan.

Respectvol gedrag: We verwachten van zowel onze patiënten als ons team respectvol gedrag en beleefdheid. Discriminatie, verbaal of fysiek geweld, of ander ongepast gedrag wordt niet getolereerd.

Begeleiding minderjarigen: Indien je een minderjarige patiënt bent, vragen we dat je wordt vergezeld door een ouder of voogd tijdens je afspraak. Dit zorgt ervoor dat we alle benodigde informatie kunnen verkrijgen en dat er adequate begeleiding aanwezig is.

Garantie: Binnen de mondzorg is enkel sprake van inspanningsverplichting. Hoewel er normaal gesproken geen garantie wordt gegeven voor tandheelkundige behandelingen, zijn wij van mening dat behandelingen van goede kwaliteit wel een redelijke levensduur hebben. We beoordelen elke situatie individueel om te bepalen of u in aanmerking komt voor een coulanceregeling. Dit is voor de praktijk geen verplichting. Aan bovenstaande kunt u geen rechten ontlenen. Zie voor meer info: NZa

Beëindigen behandelovereenkomst: Wij behouden ons het recht om de behandelovereenkomst te beëindigen. Redenen voor beëindigen zijn onder anderen:
* niet nakomen van de gemaakte afspraak
* regelmatig te laat komen
* regelmatig afzeggen van gemaakte afspraken
* niet nakomen van de betalingsverplichting
* agressie en intimidatie

Deze huisregels dragen bij aan een efficiënte en prettige tandartservaring voor iedereen. We danken u voor uw medewerking en stellen het op prijs dat u deze regels respecteert. Mocht u nog vragen hebben over de huisregels of andere zaken dan horen wij het graag.